Skauci Europy w Rawie Mazowieckiej
Home Szefowa/szef Dofinasowanie z Kuratorium
Dofinasowanie z Kuratorium PDF Drukuj Email
Wpisany przez Fedorowicz Robert   
czwartek, 06 grudnia 2012 09:33

W zaszłym roku ofertę na wypoczynek do Kuratorium Łódzkiego trzeba było złożyć do 20 kwietnia, ogłoszenie było 20 marca.

tu jest ogłoszenie http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&date=2012-03-00&offset=30&id=3090

Dane jakie są potrzebne (z załącznika ze strony Kuratorium), zakładamy w tym roku do dnia 15 marca aby uzyskać dofinansowanie:

- miejsce realizacji zadania (dokładny adres),

- ilość uczestników (dzieci/młodzieży) - wydaje się, że powinniśmy mieć już karty uczestnika np do dnia 1 kwietnia 2013,

- termin realizacji zadania od - do,

- informacje o kadrze, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy - czyli kierownik i wychowawcy uprawnienia,

oraz

1. Cele zadania
2. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania
3. Treści programowe oraz formy ich realizacji
4. Plan dnia
5. Zakładane rezultaty realizacji zadania
6. Adresaci/uczestnicy zadania (charakterystyka uczestników, sposób dokonywania naboru)
7. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób dofinansowanie przyczyni się do realizacji zadania
8. Deklaracja pobierania lub niepobierania wynagrodzenia od beneficjentów/adresatów
9. Liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba podopiecznych, w tym dziewcząt, chłopców, wiek uczestników, charakterystyka środowisk uczestników, ilość wycieczek, imprez turystycznych, itp.)

  Joomla themes free